BANNING
Aanmelden
Hieronder het overzicht voor het cursusprogramma bedrijfsjuristen 2017.

Let op het volgende:
  • Voor wat betreft de cursussen worden de volgende niveaus onderscheiden:
                  ** Verdiepingsniveau: doorgaans meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist;
***  Specialisatieniveau: doorgaans meer dan 3 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; hoog kennisniveau aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist.
  • Alleen aan degenen die beide presentielijsten (begin en einde van de cursus) hebben getekend, wordt een certificaat van deelname uitgereikt;
  • Het cursusmateriaal wordt tijdens de cursus aan alle deelnemers uitgereikt.
  • De locatie zal meestal plaatsvinden bij BANNING Legal & Tax, Statenlaan 55, 5223 LA 's-Hertogenbosch.
  • Voor eventuele klachten over de cursussen kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Hieronder vindt u meer informatie over de cursussen en kunt u aanvinken bij welke cursussen u aanwezig zult zijn:

CURSUS ONDERNEMINGSRECHT**

De sectie Ondernemingsrecht van BANNING verzorgt op 7 december 2017 een ondernemingsrechtelijk georiënteerde verdiepingscursus. De docenten beschikken allen een ruime ervaring in de advocatuur en adviseren en procederen over een breed pallet aan ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Datum:  7 december 2017
Docent: mr. dr. E.E.G. Gepken-Jager (universitair docent bij Rijksuniversiteit Groningen), 
mr. G.C. Heere, mr. C.E.J.M. Hanegraaf en mr. M.W. Steenpoorte
Locatie:  's-Hertogenbosch
Tijdstip: 14.00 - 14.30 uur ontvangst
14.30 - 16.00 uur deel 1
16.00 - 16.15 uur pauze
16.15 - 17.45 uur deel 2
17.45 - 19.00 uur borrel

Inhoud

 
Tijdens de verdiepingscursus zal aandacht worden besteed aan de navolgende onderwerpen:
Ella Gepken-Jager:  Vertegenwoordiging en actualiteiten ondernemingsrecht
Matthijs Steenpoorte: Bestuurdersaansprakelijkheid
Gaby Heere en Matthijs Steenpoorte: Transacties in en buiten faillissement 
Camiel Hanegraaf: One-tier board


Leerdoel
 
Na afloop van deze verdiepingscursus bent u weer op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het ondernemingsrecht anno 2017. U kunt de opgedane kennis meteen gebruiken in de praktijk en de praktische insteek stelt u in staat om uw commerciële collega’s gerichte juridische ondersteuning te bieden.
 


 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
 *
 *
1111AA
 *
BANNING Advocaten
info@banning.nl
www.banning.nl
+31 73 692 77 77
Volg ons op
LinkedIn
Twitter
Bezoekadres
Statenlaan 55
5223 LA 's-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 1714
5200 BT 's-Hertogenbosch
Algemene voorwaarden  |  Gebruikersvoorwaarden